DETAIL OG BOLIG ER VORES HJEMMEBANE

Hos 3L Entreprise er vi byggebranchens specialbutik med særlig ekspertise og indsigt inden for detailhandel, ombygninger og boligbyggeri. For os er det afgørende at finde det ideelle match mellem bygherrens ambitioner, de faglige krav og det teknisk mulige. Derfor har vi specialiseret os dér, hvor vi tilfører størst værdi.

3L er ikke en totalentreprenør, der kan alt. Men der er områder, vi kan bedre end de fleste. Vi har specialiseret os ud fra den ekspertise og indsigt, vi har bygget op, for at gøre det nemmere for bygherrer at finde den ideelle partner.

Vi slår dørene op for detailbranchen

På åbningsdagen skal alt være klart. Ventilation og køling, installationer, kasser, inventar og varepræsentation. Alt skal spille på åbningsdagen klokken 8, når kunderne strømmer til. Der er ingen margen for forsinkelser og overraskelser.

Når en butik skal ombygges, nybygges eller gentænkes, kommer 3L Entreprise på banen, fordi vi styrer en byggeproces, der kan holde trit med ambitioner og stramme deadlines. Det kræver både overblik og knivskarp sans for detaljerne.

Vi bliver ikke afskrækket af kravene, men trives tværtimod som en fisk i vandet. Vi finder værdien i byggeriet og får puslespillet til at gå op ved at forvandle ideerne til realiteter. Derfor 3L foretrukket af detailhandlere over hele landet.

Byggeledelse
Torpedohallen, Holmen

Ombygninger giver særlige udfordringer

Det er én ting at begynde et projekt på bar mark, hvor alt skal bygges op fra bunden, og derfor kan tilrettelægges optimalt uden hensyntagen til eksisterende begrænsninger. Det er noget helt andet at skulle stå for en ombygning, hvor en del er givet på forhånd.

Hos 3L Entreprise kan vi se udfordringen i at forvandle eksisterende bygninger til moderne, energivenlige, rummelige og fleksible rammer for butikker og virksomheder. I vores øjne, er det her, den fagligt kompetente og kreative byggeledelse står sin prøve.  

Boligbyggeri med unikke kvaliteter

Hvad adskiller det unikke fra det gennemsnitlige? Det kan være beliggenheden og bokvaliteterne. Det kan være materialevalget og udførelsen. Der er ikke nogen facitliste, og alligevel er vi optaget af at skabe det enestående hver gang.

Det gælder blandt andet for erhvervsbyggeri, der bliver omdannet til boliger. For 3L er det en spændende niche, der er i eksplosiv udvikling i disse år. Her er et felt, hvor vores interesse, faglighed og ambitioner kan blive foldet helt ud.

Vores mål er at tilføre elegante og intelligente løsninger, så det – inden for budgetrammen – er muligt at præstere det ekstraordinære. Her er det din fordel, at vi kan overskue alle fagene og hele processen.

Gå til referencer

Renovering af privatbolig